W tym projekcie badam czy bardziej demokratyczna przyszłość mogłaby być powiązana ze zmianami w systemach energii.

 

CELE

Jednym z głównych celów tego badania jest opisanie i przeanalizowanie różnych form upolitycznienia oraz wyobrażeń na temat egalitaryzmu i demokracji w polskich i brytyjskich społecznościach. Chciałabym też pomóc w nakreśleniu strategii, które, podparte badaniami, prowadziłyby do społecznych innowacji na polu demokratycznej samoorganizacji inicjatyw energetycznych tak w skali lokalnej jak i systemowej.

Historycznie rzecz ujmując, zmiany związane z energią


nie są po prostu operacjami, gdzie przemiany dotyczą tylko używanego paliwa i zmieniających się technologii, ale destruktywnymi wydarzeniami, które mogą zmieniać społeczeństwa w fundamentalny sposób.
— Martin Melosi, Energy transitions in historical perspective. In Nader, L. (ed.) 2010: 45–60

Jest prawdą, że energia odnawialna nie przynosi automatycznie sprawiedliwości społecznej, ale moim celem jest wykorzystać badania etnograficzne oraz uczestniczące, aby wykazać, że sprawienie, żeby energia odnawialna była demokratyczna, wymaga ogromnego wysiłku organizacyjnego i często musi przezwyciężyć wiele strukturalnych barier.